NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
žloutnutí papíru
Změna optických vlastností papíru (bělosti) v průběhu jeho stárnutí. Je způsobena vznikem nových funkčních skupin, které jsou takzvanými chromofory (nositeli barevnosti).
[ĎUROVIČ-2002:30,31,104]
[NOGUEIRA-1988:123]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001765.htm ]