NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komprimovaný text
Text, který vznikne zkrácením původního textu odstraněním redundance nebo vypuštěním méně podstatných informací.
[BAYER-1980:10-11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001767.htm ]