NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
intelektuální referování
Tvorba redukovaných textů dokumentů, zejména referátů, pomocí intelektuální činnosti lidí na základě četby dokumentů a pochopení jejich obsahu.
[BAYER-1980:29-38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001768.htm ]