NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatické referování
strojové referování
Vytváření redukovaných textů dokumentů, zejména referátů, pomocí výpočetní techniky. Základem automatického referování jsou původní plné texty nebo extrakty, z nichž se referát získává automatickou syntaktickou analýzou a syntézou nebo intelektuálním dopracováním (v případě extraktů).
[BAYER-1980:39-41]
[LANCASTER-1991:236-241]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001769.htm ]