NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
referát
abstrakt
Redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu. Základními vlastnostmi referátu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost. Referát je formulován v přirozeném jazyce - obvykle ve větách, někdy však jen v heslovité podobě, telegrafickým stylem. Referát může používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nově. Ve spojení s bibliografickými záznamy referovaných dokumentů se referáty publikují v referátových publikacích (např. referátové bibliografie, referátová periodika apod.) Podle charakteru zpracování lze vydělit informativní, indikativní, kritický, modulární, analytický, monografický, přehledový, výběrový a autorský referát.
[BAYER-1980:14-16,25-28]
[KOBLITZ-1984:360-361]
[LANCASTER-1991:86]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:9]
[ODLIS]
[ČSN 01 0194-1983:01,1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001770.htm ]