NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
indikativní referát
indikativní abstrakt
Referát stručně a výběrově charakterizující obsah a druh referovaného dokumentu. Má výraznou selekční funkci (umožňuje volbu, zda je účelné seznámit se s plným textem referovaného dokumentu), zahrnuje 50 - 100 slov, popř. i méně.
[BAYER-1980:17]
[KOBLITZ-1984:85]
[LANCASTER-1991:87-88]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001772.htm ]