NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kritický referát
kritický abstrakt
Referát hodnotící referovaný dokument. Bývá psán odborníkem příslušného oboru a přibližuje se k recenzi.
[LANCASTER-1991:88]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001773.htm ]