NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytický referát
analytický abstrakt
Referát uspořádaný podle daných věcných hledisek; uspořádání nemusí odpovídat struktuře referovaného dokumentu.
[BAYER-1980:19]
[KOBLITZ-1984:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001775.htm ]