NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doporučující anotace
Anotace hodnotící anotovaný dokument, zvláště z hlediska jeho vhodnosti pro určitou kategorii uživatelů. Používá se v nakladatelské činnosti, v knižním obchodu a v doporučující bibliografii zejména k propagaci dokumentů.
[BAYER-1980:23]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001782.htm ]