NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytická anotace
1. Anotace jednotlivých samostatných částí dokumentu (např. statí ve sborníku). - 2. Anotace s pevnou strukturou věcných hledisek, podle nichž je uspořádán její obsah.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001784.htm ]