NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická anotace
Anotace u dokumentu uvedeného v bibliografii nebo anotace dokumentu určená pro bibliografii. Bibliografická anotace se chápe jako součást anotovaného bibliografického záznamu dokumentu.
[KÁBRT-1990:17-18]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001786.htm ]