NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorská anotace
Anotace vytvořená autorem anotovaného dokumentu. Někdy bývá (jakožto synopse) publikována také v anotovaném dokumentu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001789.htm ]