NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
extrakt
výtah z textu
Redukovaný text charakterizující obsah dokumentu prostřednictvím obsahově relevantních textových výňatků (vět, frází i celých skupin vět) z daného dokumentu. Extrakt může plnit selekční (výběr dokumentu) nebo substituční funkci (nahrazení původního dokumentu).
[BAYER-1980:12,24]
[LANCASTER-1991:86]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001790.htm ]