NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
resumé
souhrn, shrnutí
Redukovaný text shrnující základní myšlenky a závěry vědecké nebo odborné práce (publikace, stati, článku) a připojený, obvykle v různých jazycích, na konci dokumentu. Resumé je určeno především čtenářům, kteří práci již prostudovali; bývá nejčastěji autorské nebo redakční.
[HLAVATÁ-1979:133]
[ODLIS]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001791.htm ]