NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorské resumé
Resumé vytvořené autorem práce.
[HLAVATÁ-1979:13]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001792.htm ]