NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zkrácené znění
Extrakt nebo resumé s doslovnými formulacemi vybranými z textu dokumentu, popř. původní dokument, jehož délka je ze specifických důvodů upravena.
[ČSN ISO 5127-3A:3.3.1-11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001793.htm ]