NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
synopse
1. Redukovaný text, který podává zhuštěný a zestručněný obsah literárního díla, zpracovaný jinou osobou než autorem díla s cílem zjednodušit a urychlit čtenářům přístup k obsahu díla. Synopse (tzv. obsahy z děl nebo také výtahy z děl) ušetří četbu rozsáhlých literárních děl, zvláště uměleckých, ale zpravidla ochuzují čtenáře o literární hodnoty. - 2. Redukovaný text obsahující souhrn základních faktů uvedených ve vědeckém článku nebo příspěvku, může být publikována formou autorského referátu nebo autorské anotace v příslušném dokumentu. Synopse článku je umístěna zpravidla mezi názvem a vlastním textem článku.
[ODLIS]
[KOBLITZ-1984:39]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:100]
[HARRODS-2000:714]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001794.htm ]