NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konspekt
1. Text, který podává zhuštěný a zestručněný obsah rozsáhlejšího díla, zpracovaný čtenářem díla na základě kritického čtení (studia) zpravidla pro vlastní potřebu. Myšlenky a názory autora díla jsou čtenářem v konspektu přetlumočeny a popř. i komentovány. - 2. Tezovitý plán (náčrt) připravovaného díla. - 3. Totéž co metoda konspektu
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:56]
[ČSN ISO 5127-2:čl.191]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001795.htm ]