NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metoda konspektu
Souborná charakteristika fondu určité knihovny bez podrobných bibliografických informací. Užívá standardizovaný formát a metodiku (kódy a indexy) charakterizující tematickou strukturu knihovního fondu.
[STOKLASOVÁ-2002:7-16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001796.htm ]