NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
uživatel
čtenář
Osoba (individuální uživatel) nebo instituce (institucionální uživatel) využívající knihovnické a informační služby.
[STRAKA-1990:195-196]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:263-265]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001797.htm ]