NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registrovaný uživatel
evidovaný uživatel
Fyzická nebo právnická osoba, která se registruje jako uživatel služeb knihovny nebo informační instituce a je vedena v evidenci uživatelů. Registrací uživatele vzniká mezi uživatelem a institucí právní vztah.
[STRAKA-1990:196]
[ČSN ISO 2789-1997:2.3.3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001798.htm ]