NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
institucionální uživatel
kolektivní uživatel (zast.), kolektivní čtenář (zast.)
Právnická osoba, která je prostřednictvím svého pověřeného pracovníka uživatelem knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:26]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001799.htm ]