NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
koncový uživatel
konečný uživatel
Fyzická nebo právnická osoba, která bezprostředně využívá informačních služeb pro svou vlastní osobní nebo pracovní potřebu.
[PAPÍK-2001:19-20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001801.htm ]