NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační požadavek
uživatelský požadavek
Žádost uživatele informací formulovaná obvykle v přirozeném jazyce, prezentovaná ústně nebo písemně a vyjadřující jeho subjektivní informační potřebu. Je adresován konkrétní informační instituci (knihovně).
[STRAKA-1990:83]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:121]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001802.htm ]