NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářský dotaz
Dotaz čtenáře týkající se zejména obsahu knihovních fondů a zpřístupňovaných informačních zdrojů, konkrétního autora, tematiky apod. Může jít rovněž o dotaz na informace orientačního charakteru, týkající se provozu a služeb knihovny, používání katalogů, fondů a informačních zdrojů apod. Může být ústní, telefonický, písemný, elektronickou poštou, faxem aj.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:]
[SAKÁLOVÁ-1998:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001806.htm ]