NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační služby
Služby poskytované knihovnami, informačními institucemi nebo jinými organizacemi, jejichž účelem je zprostředkování informací ve všech formách a oborech lidské činnosti.
[STRAKA-1990:86]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:133-135]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001807.htm ]