NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentové služby
Informační služby spočívající v poskytování dokumentů uživatelům k jejich přímému použití. K dokumentovým službám patří služby výpůjční (absenční, prezenční i meziknihovní), cirkulační a služby spočívající ve zpřístupňování netištěných dokumentů (mikrodokumentů, dokumentů se zvukovým a obrazovým záznamem i elektronických dokumentů) technickými prostředky. K nim se připojují služby reprografické (kopírovací a rozmnožovací).
[STRAKA-1990:42-43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001808.htm ]