NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zpřístupňování dokumentů
Operace při dokumentových službách spočívající v předložení žádaného dokumentu uživateli k přímému použití. Zpřístupňování dokumentů se realizuje různými druhy a typy dokumentových služeb (půjčováním, přehráváním, pomocí čtecích přístrojů, počítačů apod.) a také kopírováním. Zpřístupňování dokumentů může být samoobslužné nebo zprostředkované informačním pracovníkem.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001809.htm ]