NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyhledávání dokumentů
Operace při dokumentových službách spočívající ve vyhledávání a nalezení (fyzickém dosažení) žádaného dokumentu (exempláře) v dokumentovém fondu pomocí lokačních údajů dokumentu. Účelem vyhledání dokumentu je jeho zpřístupnění uživateli.
[STRAKA-1990:199]
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.2-05]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001810.htm ]