NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čítárna
Místnost určená k prezenčnímu zpřístupňování dokumentů (zpravidla bez příruční knihovny).
[ČERNÁ-1992:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001813.htm ]