NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
studovna
Místnost určená k prezenčnímu zpřístupňování dokumentů vybavená příruční knihovnou. Ve studovně se prezenčně zpřístupňují dokumenty z příručního fondu obvykle volně přístupného a někdy i ze vzdálených fondů (skladištních a depozitních). Studovny mohou být všeobecné nebo specializované podle druhu dokumentů, kategorií čtenářů nebo vědních oborů.
[ČERNÁ-1992:48-49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001814.htm ]