NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kopírovací služby
Služby spočívající ve zhotovování kopií dokumentů pro vlastní potřebu čtenářů různými technickými prostředky a postupy. Kopie z tištěných dokumentů se zhotovují reprograficky nebo skenováním (digitalizací). Kopírování je omezeno zákony a právními předpisy.
[ČERNÁ-1992:69-76]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001820.htm ]