NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reprografické služby
fotoreprodukční služba (zast.), rozmnožovací služby
Druh doplňkových informačních služeb, kterými se pořizují uživatelům kopie či rozmnoženiny dokumentů, popř. jejich částí prostřednictvím reprografických technologií (fotografie, xerografie, mikrografie aj.).
[ČERNÁ-1992:69-76]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001821.htm ]