NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentografické služby
Informační služby spočívající v poskytování dokumentografických informací v podobě dokumentografických záznamů a příslušných sekundárních dokumentů. Patří k nim zejména bibliografické služby, spočívající ve zpracování bibliografických soupisů (jednorázových i periodických) dokumentografické rešeršní služby, poskytující průběžné a retrospektivní dokumentografické rešerše, referátové služby apod.
[STRAKA-1990:38]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:78]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001822.htm ]