NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faktografické služby
Informační služby spočívající v poskytování faktových informací v podobě faktografických záznamů, popř. také příslušných faktografických dokumentů. Faktografické rešeršní služby poskytují průběžné i retrospektivní faktografické rešerše.
[STRAKA-1990:51]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:98]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001823.htm ]