NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešeršní služby
Dokumentografické nebo faktografické služby spočívající ve zpracování a poskytování rešerší uživatelům odborných informací. Rešerše mohou být průběžné nebo retrospektivní. Průběžné rešerše v dávkovém režimu představuje adresní rozšiřování informací. K rešeršním službám patří také online informační služby.
[STRAKA-1990:153]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:292]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001824.htm ]