NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyhledávání informací
informační průzkum (zast.), selekce informací
Činnost, jejímž cílem je identifikace relevantních dokumentů nebo informací v informačních zdrojích (např. plnotextové nebo bibliografické databáze). Vyhledávání informací probíhá obvykle na základě konkrétního požadavku uživatele za pomoci dotazovacích a selekčních jazyků.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:350]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:140-142,275,292]
[MATOUŠOVÁ-1988:6,24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001825.htm ]