NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešeršní požadavek
Konkrétně formulovaná žádost uživatele o zpracování rešerše. Rešeršní požadavek je obvykle formulován v přirozeném jazyce, prezentován písemně, ústně nebo jiným způsobem.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:292]
[MATOUŠOVÁ-1988:61-63]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001826.htm ]