NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešeršní dotaz
Vyjádření rešeršního požadavku uživatele v příslušném dotazovacím jazyce. Může jej formulovat informační pracovník nebo uživatel.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001827.htm ]