NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
selekční obraz dotazu
selekční vzorec dotazu
Soubor selekčních znaků, které ve svém celku charakterizují rešeršní dotaz.
[STRAKA-1990:165]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:274-275]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001828.htm ]