NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
relevantní dokument
Dokument, který odpovídá kritériu relevance, tj. jeho selekční obraz je formálně nebo věcně shodný se selekčním obrazem informačního dotazu.
[STRAKA-1990:150-151]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:287-288]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001829.htm ]