NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešeršní systém
selekční systém, vyhledávací systém
Informační systém, jehož funkcí je vyhledávání a výběr (selekce) informací relevantních informačním požadavkům uživatelů. Výsledkem vyhledávání a výběru informací a výstupem z rešeršního systému jsou rešerše.
[STRAKA-1990:165]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:142-143]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001830.htm ]