NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatizovaný rešeršní systém
Rešeršní systém realizovaný prostřednictvím informačních technologií;jeho výstupem jsou strojové rešerše.
[STRAKA-1990:11,165]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001831.htm ]