NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešerše
Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů. Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie. Podle charakteru obsažených informací se rozlišuje dokumentografická nebo faktografická rešerše; rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument.
[STRAKA-1990:152]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:140-142,291,292]
[MATOUŠOVÁ-1988:7-8,37]
[ČSN 01 0198-1972:I.1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001832.htm ]