NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faktografická rešerše
Rešerše zahrnující faktografické informace.
[STRAKA-1990:50-51]
[MATOUŠOVÁ-1988:8-9,41,43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001834.htm ]