NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
druhově komplexní rešerše
komplexní rešerše
Rešerše zahrnující záznamy všech druhů dokumentů, od nichž byly relevantní dokumenty zjištěny. Zahrnují zvláště patentovou literaturu, normy, články, knihy, firemní literaturu, výzkumné a cestovní zprávy apod.
[ČSN 01 0198-1972:2b-ba]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001838.htm ]