NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
literární rešerše
Rešerše zahrnující záznamy dokumentů všech druhů psaných nebo tištěných dokumentů s výjimkou patentů a norem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001840.htm ]