NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešerše na novost
Rešerše, jejímž účelem je zjistit, zda se již ve světě vyskytlo výzkumné nebo vývojové řešení daného problému, resp. zda je možno na daný vynález udělit patent, průmyslový nebo užitný vzor.
[STRAKA-1990:153]
[MATOUŠOVÁ-1988:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001841.htm ]