NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výběrová rešerše
Rešerše zahrnující pouze dokumenty vybrané na základě formálního nebo věcného kritéria vyjádřeného v rešeršním požadavku.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:]
[ČSN 01 0198-1972:2a-ab]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001843.htm ]