NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
úplná rešerše
vyčerpávající rešerše
Rešerše obsahující všechny zjištěné záznamy, které odpovídají rešeršnímu dotazu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:]
[MATOUŠOVÁ-1988:40-41]
[ČSN 01 0198-1972:2a-aa]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001844.htm ]